مراااحب

كلمات تعبر عن حبك باللغة الفرنسية 0

je t' aime احبك جو تيم

j ' ai adore toi اعشقك جادور توا

je tu peu aime احبك بس مو كثير جو تو بو ايم

je ne tu pas aime اكرهك جو نو تو بااايم